0
Váš košík je prázdný.

Úvod


Souznění v oborech FYZIOTERAPIE a PEDAGOGIKA

 

Rok 2016 přinesl spoustu nového, a proto přicházíme s upraveným profilem nabídky.

 

 

Jednotlivcům poskytujeme SLUŽBY KLINICKÉ A PORADENSKÉ PRAXE v oblastech:

 

Sekce fyzioterapie (A)

  • rehabilitace dětí a dospělých, masáže, cvičení také pro seniory a osoby s postižením, (předplacené dárkové poukazy, věrnostní slevy);

Sekce pedagogika (B)

  • vzdělávací podpora a psychodiagnostika, zejména výkonnostní testování a profesní orientace dětí, mládeže a dospělých (standardizované testy, akreditace).

 

 

V rámci SLUŽBY ŠKOLÁM A DALŠÍM VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍM připravujeme:

 

  • výukové programy zaměřené zejména na pohybové aktivity především kompenzačního a nápravného cvičení do hodin tělocviku a podle nových směrnic také pro relaxační chvilky do vyučování;
  • školní a poradenská psychodiagnostika (zakázky mohou podávat ředitelé a vedoucí institucí, ale i individuálně třídní učitelé a vedoucí skupin se souhlasem zákonných zástupců).

 

 

Stálá nabídka SLUŽBY FIRMÁM A ZAMĚSTNAVATELŮM:

 

  • relaxační cvičení a masáže přímo na pracovišti, systémové řešení organizace práce a pracovních přestávek (kvalitní odpočinek přináší lepší výsledky a vyšší výkon zaměstnanců);

 

  • rehabilitační program pro zaměstnance (předplacené zaměstnanecké poukazy).

 

 

 

Zveme Vás k využití nabídky.

 

Vložte své těžkosti do dobrých rukou.

 

Bližší specifikace:

R e h a b i l i t a č n í,  r e k o n v a l e s c e n č n í   a

r e k o n d i č n í   p o r a d e n s t v í

 

Naše poradna je zaměřena především na funkční a psychosomatické problémy a vertebrogenní poruchy pohybového aparátu dětí a dospělých.

 

Využíváme  diagnosticko - terapeutické  prostředky fyzioterapie, které se opírají zejména o poznatky vývojové kineziologie a přirozený funkční trénink.

 

Navíc umíme poskytnout program kompenzačních cvičení dětem s diagnózou ADD a ADHD (dříve lehká mozková encefalopatie či dysfunkce) respektive specifické poruchy učení a chování u nichž umíme sami provádět šetření standardizovaným motorickým a kinetickým testováním k vyloučení předpokladu zvýšeného rizika koordinačních poruch pohybového aparátu.

 

Poskytujeme také (rekreační a sportovní) preventivní poradenství k fyziologicky zdravému tělesnému cvičení a nápravnou a kompenzační tělesnou výchovu.

 

P o d p o r a   v z d ě l á v á n í   a   v ý c h o v n á   a n i m a c e

  

Rodiče zejména dětí školního věku mohou individuálně získat komplexní analýzu vzdělávacího potenciálu a pomoc při formativní vedení domácí přípravy nebo systémovou podporu tzv. domácí vzdělávání, dnes již rovnocenné vzdělávací alternativy zejména pro děti s individuálními vzdělávacími potřebami (např. porozvodové trauma, střídavá péče, poruchy chování, zdravotní postižení nebo náboženské přesvědčení).

 

V z d ě l á v a c í   p o d p o r a   určená především pro žáky základní školy a studenty humanitních oborů středních a vysokých škol.

 

P s y c h o d i a g n o s t i k a

 

Pomáháme tam, kde výchovné nesnáze komplikují zejména u dětí proces učení, osobnostní rozvoj nebo efektivní rodičovské působení.

 

Uvedené služby mohou mít rovněž preventivní charakter - rozsahem a formou dle klientských potřeb a požadavků zakázky (jednotlivců, rodin či škol a jiných institucí).

 

Zabýváme se také výkonnostním testováním a profesním poradenstvím dětí i dospělých, zejména však žáků základních a středních škol. Používáme standardizované testy společnosti HOGREFE, předního evropského vydavatelství psychodiagnostických metod a významného člena světových asociací vydavatelů.

 

 

 

 

 

Doplňková činnost:
.

.
Maloobchodní prodej a velkoobchodní distribuce Koloidního stříbra ARGENA - "green synthesis" a výrobní technologie RNDr. Roberta Komoráše

 

(přímý on-line prodej zde: e-shop CZ, e-shop SK)

INFORMACE K VELKOOBCHODU NA VYŽÁDÁNÍ - KONTAKTUJTE NÁS
INFORMACE K VELKOOBCHODU NA VYŽÁDÁNÍ - KONTAKTUJTE NÁS

 

 

 

 

 

.

QR Code URL:   http://www.kinetfyz.cz
QR Code URL: http://www.kinetfyz.cz

 

 

[ke stažení] 0.1 MB legislativa---pravni-aspekty-poskytovanych-sluzeb

Provozovatelem je fyzická osoba: PaedDr. Miroslav Coufal, se sídlem: Drahy 1424, 763 31 Brumov-Bylnice, identifikační číslo: 62104616, zapsaná v živnostenském registru dne 30. 8. 1995, registrační a referenční číslo: 04/1515/20/0, ZIV/U305/ 2010/Rok, evidující úřad příslušný podle § 71 odst. 2 zákona: Městský úřad Valašské Klobouky. Nejsme plátci DPH.